Wiadomości

Komisje klęskowe powstaną w Wielkopolsce?

Komisje klęskowe powstaną w Wielkopolsce?

Fot.: Archiwum Polska Press Grupy

Komisje klęskowe powstaną w Wielkopolsce?

List prezesa WIR do wszystkich wielkopolskich gmin w sprawie wymarznięć.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystosował do wszystkich wielkopolskich gmin specjalne pismo poświęcone tematyce wymarznięć upraw.  Przypomina w niej, że sytuacja jest bardzo poważna i wymaga roztropnego postępowania osób odpowiedzialnych za uprawę roślin gospodarczych.

W liście czytamy: „Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin.Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na uszkodzenia niektórych plantacji będące skutkiem złego przezimowania. W związku z tym, Wielkopolska Izba Rolnicza zaleca rolnikom, by nie zwlekali z oceną przezimowania swych upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin. Odpowiednio wczesne rozeznanie pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny.

Zwracamy także uwagę, że w przypadku objęcia uszkodzonej uprawy ubezpieczeniem, rolnik zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie w terminie określonym w warunkach tego ubezpieczenia. Niekiedy jest to okres bardzo krótki (np. 3 dni robocze od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska).

Jeżeli poszkodowany rolnik zamierza ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji, szkodę należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przed zaoraniem plantacji i to z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat przez gminną komisję klęskową”. Prezes Walkowski swoje uwagi utrzymuje w tonie alarmistycznym, co wydaje się jednak postępowaniem ze wszech miar racjonalnym.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.