Wiadomości

Nowe przepisy dotyczące rolników

Nowe przepisy dotyczące rolników

Fot.: Lukasz Zarzycki

Wraz w początkiem stycznia 2016 w życie wchodzi kilka nowych regulacji, inne zaczną obowiązywać w kolejnych miesiącach. Warto je poznać, bo realnie wpłyną na życie rolników.

Pierwsza ze zmian dotyczy rolników i ich rodzin a jest nią możliwość pobierania przez rok zasiłku macierzyńskiego przez żonę rolnika ubezpieczoną w KRUS. Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. jest takie samo dla ubezpieczonych w KRUS, jak dla innych rodziców. To tysiąc złotych przez 52 tygodnie po urodzeniu, przysposobieniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka. I to bez względu na dochody.

Drugą zmianą i sprawą, o którą rolnicy walczyli od lat będzie możliwość legalnego sprzedawania produktów przez rolnika w swoich gospodarstwach  bez konieczności zakładania firmy.  Zgodnie z nowymi przepisami od stycznia 2016 roku rolnicy będą mogli sprzedawać produkty przetworzone bez konieczności rejestrowania dodatkowej działalności gospodarczej. Rolnikom  nie wolno jednak sprzedawać alkoholu, towarów pochodzących ze specjalnych gałęzi produkcji a także takich, do których przetwarzania ktoś został zatrudniony.  W nowym roku rolnicy będą mieli także więcej pieniędzy z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od  paliwa rolniczego. Przypomnijmy, że po kilku latach, kiedy obowiązywała stawka 81,70 zł do hektara, rząd zatwierdził 1 grudnia podniesie kwoty zwrotu. Od 2016 roku zwrot wyniesie 86 zł na każdy hektar użytków rolnych. Rolnicy muszą jednak pamiętać, że faktury można zbierać jeszcze do 31 stycznia 2016, żeby ubiegać się o zwrot w pierwszym terminie, czyli 1 lutego - 2 marca 2016.

W nowym roku zmieni się także m.in. harmonogram wdrażania PROW przez ARiMR.

STREFA AGRO NA FACEBOOKU. ZOBACZ!

Więcej na temat: przepisy, przepisy 2016

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.