Wiadomości

Oscypek, cebularz i trójniak pod większą ochroną. Produkty tradycyjne na Radzie Ministrów

Oscypek, cebularz i trójniak pod większą ochroną. Produkty tradycyjne na Radzie Ministrów

Fot.: pixabay.com, AGW

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (22 marca) projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Co to oznacza?

 

Projektowana, przygotowana przez ministerstwo rolnictwa ustawa ma poprawić funkcjonowanie systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych oraz zwiększyć jego przejrzystość. 

 W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

 

Założeniem jest skuteczniejsza kontrola i nadzór nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChNG) i gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS). Nowe regulacje zakładają wskazanie zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. "Uszczelniono także system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności. Wskazano czyny, za które na jednostki certyfikujące będą nakładane kary pieniężne", wylicza ministerstwo rolnictwa.

Będzie wiadomo, kto produkuje

Zadaniem Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych będzie publikowanie informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Kolejnym jego obowiązkiem stanie się publikowanie na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. 

 

Nowe przepisy z unijnym tłem

W chwili, kiedy zaczną obowiązywac nowe regulacje, wdrożone zostaną tym samym przepisy wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. "Wprowadzono także zmiany do obowiązujących przepisów ustawowych, które wynikają z dotychczasowej praktyki ich stosowania oraz doprecyzowano aktualnie obowiązujące przepisy. W projekcie ustawy uwzględniono także wnioski wynikające ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nimi umożliwiają skuteczność” oraz  ze sprawozdań z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w latach 2012 i 2013 w kilku państwach członkowskich UE", wyjaśnia na swojej stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi..

Nowe rozwiązania powinny obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

____________________________________________________________________________________________

Lista ważnych świadectw jakości i certyfikatów zgodności produktów ChNP, ChOG, GTS w latach 2007-2015

 • Bryndza podhalańska (ChNP) 
 • Oscypek (ChNP)
 • Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG)
 • Półtorak (GTS) 
 • Dwójniak (GTS)
 • Trójniak (GTS)
 • Czwórniak (GTS)
 • Rogal świętomarciński (ChOG)
 •  Wielkopolski ser smażony (ChOG) 
 • Andruty kaliskie (ChOG) 
 • Olej rydzowy (GTS) 
 • Pierekaczewnik (GTS) 
 • Truskawka kaszubska (ChOG)
 • Kiełbasa lisiecka (ChOG)
 
 • Redykołka (ChNP) 
 • Miód kurpiowski (ChOG)
 • Fasola korczyńska (ChOG)
 • Podkarpacki miód spadziowy (ChNP)
 • Suska sechlońska (ChOG)
 •  Wiśnia nadwiślanka (ChNP)
 •  Śliwka szydłowska (ChOG) 
 • Obwarzanek krakowski (ChOG) 
 • Jabłka łąckie (ChOG) 
 • Chleb prądnicki (ChOG)
 • Kiełbasa myśliwska (GTS) 

 

 • Kiełbasa jałowcowa (GTS) 
 • Karp zatorski (ChNP) 
 • Miód drahimski (ChOG)
 • Kołacz śląski (ChOG) 
 • Jabłka grójeckie (ChOG)
 • Kabanosy (GTS) 
 • Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (ChNP)
 • Fasola wrzawska (ChNP)
 • Jagnięcina podhalańska (ChOG)
 • Miód z Sejneńszczyzny (ChNP)
 • Ser koryciński (ChOG)
 • Cebularz lubelski (ChOG) 

​Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.